Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Reklamace | Panag.cz - porcelán, sklo, nástěnné hodiny

Články
Zavoláme Vám
Panag doporučuje

Trojan Dušan

 

Josef Marek

Reklamace

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.panag.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy

Reklamační řád

1.Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.panag.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

2.Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: prokesova@panag.cz
 
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

3.Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Upozornění:
V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

4.Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

5.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.